Intencje mszalneINTENCJE MSZALNE

22 - 29.07.2018 r.

 

 

 

 

 

NIEDZIELA 22 LIPCA 

 

  7.00 - w int. †Władysława Bryły oraz ††rodziców Marianny i Stanisława;

  9.00 - w int. Anny Bajrak z okazji imienin z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB

             Bytomskiej;

  9 .45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim);

11.00 - w int. ††rodziców Karola i Stefanii Pustelników oraz ††z rodzin Pustelników i Wa-

             wocznych;

19.00 - w int. Franciszka Witasa z okazji 3. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzy-

             mane łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej nad całą

             rodziną.

 

PONIEDZIAŁEK 23 LIPCA

 

  7.00 - w int. †Witolda Trojanowskiego;

18.00 - w int. †Stanisława Rostkowskiego w 13. rocznicę śmierci, †siostry Jadwigi w 20. ro-

             cznicę śmierci oraz ††rodziców z obu stron.

 

WTOREK 24 LIPCA

 

  7.00 - w int.

18.00 - w int. †Szczepana Łapucha w 1. rocznicę śmierci.

 

ŚRODA 25 LIPCA

 

  7.00 - w int. ††Kazimierza, Emilii i Wincentego Kołków oraz Jana, Marii, Urszuli i Zbi-

             gniewa Czechów;

18.00 - Msza Św. zbiorowa w int.: ††rodziców Tadeusza i Bronisławy Trzcińskich oraz ††te-

             ściów Władysława i Alfredy Chmielewskich; w int.: †Zygfryda Horzowskiego, jego

             ††rodziców Marcina i Marii, ††Franciszki i Anieli Solarzów, babci Marii Buś, ††Ta-

             deusza i Marii Bojarków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

CZWARTEK 26 LIPCA

 

  7.00 - w int. Tomasza z okazji 35. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

             z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

18.00 - w int. †Urszuli i ††z rodziny.

 

PIĄTEK 27 LIPCA

 

  7.00 - w int.

18.00 - w int. †Janiny Michaliszyn w 7. rocznicę śmierci oraz †Tadeusza Michaliszyna

             w 1. rocznicę śmierci.

 

SOBOTA 28 LIPCA

 

  7.00 - w int. Barbary Raj z okazji rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

             z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej

18.00 - w int. Ireny Reszki w 85. rocznicę urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski,

             z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej.

 

NIEDZIELA 29 LIPCA 

 

  7.00 - w int. Lecha Wilka z okazji 70. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane

             łaski, z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB Bytomskiej;

  9.00 - w int. †Andrzeja Witkowskiego w 1. rocznicę śmierci;

  9 .45 k-ł Ducha Św. (w rycie trydenckim);

11.00 - w int.  ††Romana i Heleny;

19.00 - w int. †Romana Truskowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

  1. INTENCJE MSZALNE 6 - 13.09.docx
  2. INTENCJE MSZALNE 10-17.07..docx

Galeria

kościół - wnętrze

Polecamy

News News News News News