Nauki przedmałżeńskieKatechezy przedślubne w roku 2020
przy Parafii św. Jacka NMP w Bytomiu, godz. 19:00

 

Miesiąc

Katecheza

 

Pierwsza

Druga

Trzecia

Czwarta

Styczeń

Nie ma katechezy

Nie ma katechezy

Nie ma katechezy

Nie ma katechezy

Luty

03

10

17

24

Marzec

02

09

16

23

Kwiecień

06

Poniedziałek Wielkanocny
do uzupełnienia 11 V

20

27

Maj

04

11

18

25

Czerwiec

01

08

15

22

Lipiec

06

13

20

27

Sierpień

03

10

17

24

Wrzesień

07

14

21

28

Październik

05

12

19

26

Listopad

09

16

23

30

Grudzień

07

14

21

28

 

Dni skupienia przy kościele pw. św. Jacka o godz. 10:00, do wyboru: 15 II – 18 IV – 19 VI – 12 IX – 14 XI 2020


DEKANAT BYTOM

 

Parafia Rzymskokatolicka Trójcy Świętej w Bytomiu

Tel. (32)2811681

Bezpośrednie przygotowanie narzeczonych
do udzielenia sobie sakramentu małżeństwa

KARTA INFORMACYJNA NA ROK 2020

 

I. KATECHEZY PRZEDŚLUBNE

odbywają się przy parafii św. Jacka w poniedziałki o godz. 19:00 według poniższego terminarza. Tam, gdzie jest „N” oznacza, że daną naukę należy odbyć w innym miesiącu.

 

Katecheza/miesiąc

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Pierwsza

N

03

02

06

04

01

06

03

07

05

09

07

Druga

N

10

09

N

11

08

13

10

14

12

16

14

Trzecia

N

17

16

20

18

15

20

17

21

19

23

21

Czwarta

N

24

23

27

25

22

27

24

28

26

30

28

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na oficjalnej KARCIE OBIEGOWEJ PRZYGOTOWANIA BEZPOŚREDNIEGO DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA wydanej przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin, którą otrzymujemy w kancelarii parafialnej. Po odbyciu katechezy i uiszczeniu 60 pln otrzymujemy ZAŚWIADCZENIE BEZPOŚREDNIEGO PRZYGOTOWANIA DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA, na którym zostają potwierdzane spotkania w poradni i dzień skupienia.

 

II. DZIEŃ SKUPIENIA

W wyznaczone soboty w kościele św. Jacka (dolny kościół) o godz. 10:00   wybieramy jeden z poniżej podanych terminów   
15 II, 18 IV, 19 VI, 12 IX, 14 XI

 

Podpis potwierdzający uczestnictwo otrzymujemy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa.

 

III. SPOTKANIA W KATOLICKIEJ PORADNI RODZINNEJ

            Numer kontaktowy do osób prowadzących: Pani Maria Kleiman 692294038 oraz Pani Elżbieta Iwanaszko 501532006

Podpisy potwierdzające uczestnictwo zbieramy na Zaświadczeniu bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. W poradni uiszczamy kwotę 90 pln           

 

 

 

IV. SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

 

będzie miało miejsce dnia ...................................... o godz. ..........................

z księdzem ......................................................................................................

 

Przynosimy ze sobą: świadectwo chrztu nie starsze niż 3 miesiące; w kancelarii parafialnej, w której zgłaszamy się po otrzymanie świadectwa zaznaczamy, że jest to dokument do ślubu (Uwaga! Bez przedstawienia świadectwa chrztu nie rozpoczynamy spisywania protokołu), kościelny dyplom ukończenia katechizacji na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (Uwaga! Nie honoruje się świadectw szkolnych), dowód osobisty i ewentualnie dokumenty z USC dla ślubu konkordatowego (Uwaga! Te dokumenty są ważne tylko 3 miesiące)

 

V. OMÓWIENIE LITURGII ŚLUBNEJ

 

będzie miało miejsce dnia ........................................ o godz. ........................

z księdzem.......................................................................................................

 

W tym dniu jest ostatni termin na dostarczenie Zaświadczeń, o których mowa w punktach I-III oraz ewentualnie brakujących dokumentów (zaświadczenia o wygłoszonych zapowiedziach i dokumentów USC dla ślubu konkordatowego)

 

 

Można skorzystać z tzw. weekendów dla narzeczonych, organizowanych przez Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin. Uczestnictwo zastępuje katechezy i dzień skupienia.

Informacje o terminach i miejscach na www.dorodzin.pl oraz przez kontakt telefoniczny 32 279.03.67 lub 507.389.948

 

Niech Chrystus Was błogosławi i uświęci Waszą miłość w sakramencie małżeństwaGaleria

Nasza świątynia i jej obejście po ostatnim remoncie.
Informacja o dofinansowaniu projektu pn. "Prace renowacyjne przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu".
kościół - wnętrze

Polecamy

News News News News News