Ogłoszenia parafialne

ogłoszenia parafialne 5-12.04.2020

Data dodania: 2020-04-04OGŁOSZENIA  PARAFIALNE

5-12.04.2020 r.

 

 

 

 

·       DziśNiedziela Palmowa.

 

·       W tym roku cała liturgia Świętego Triduum Paschalnego na terenie Diecezji Gliwickiej bez udziału wiernych.

 

·       Biskup Ordynariusz zachęca wszystkich, by w swoich domach i rodzinach:

 

o  wWielki Czwartek, podczas całego Triduum oraz w Niedzielę Wielkanocną przyjęli komunię świętą duchową;

 

o  w Wielki Piątek – w dzień postu ścisłego i abstynencji - w godzinach popołudniowych lub wieczornych odprawili Drogę Krzyżową, łącząc ją z rodzinną adoracją Krzyża przez uklęknięcie całej rodziny przed krzyżem i wspólne, trzykrotne odmówienie modlitwy:

Kłaniamy Ci się Panie Jezus Chryste i błogosławimy Ciebie.

Żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił świat. 

 

o  w Wielką Sobotę wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42;

 

o  w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przed śniadaniem wielkanocnym dokonali obrzędu błogosławieństwa posiłku, tekst w załączniku do ogłoszeń.

 

·       Okazja do sakramentu pokuty tylko na prośbę penitenta, który winien telefonicznie skontaktować się z księdzem – nr tel.: 281 31 85.

Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności wierni mogą skorzystać z nadzwyczajnej drogi pojednania, jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

 

·       Ponadto zachęcamy wiernych codziennie:

 

o  do indywidualnej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w kościele; kościół jest otwarty tylko od strony Rynku - w niedziele w godz. 13.00 – 17.00, w tygodniu w godz. 8.00 – 18.00; uwaga! prosimy bezwzględnie przestrzegać zasady, by w kościele nie przebywało więcej niż 5 osób;

 

o  do modlitwy różańcowej w swoich domach o godz. 20.30 zakończonej Apelem Jasnogórskim, w łączności z naszymi kapłanami modlącymi się o tej godzinie przed obrazem MB Bytomskiej  o ustąpienie epidemii w naszym mieście, w Polsce i na świecie. 

 

·       Przed świętami będzie można nabyć świąteczny numer „Gościa Niedzielnego”.

 

·       Biskup Jan Kopiec dokona dziś podczas Mszy Świętej w Katedrze Gliwickiej o godz. 10.00 aktu poświęcenia Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi dzieci i młodzieży Diecezji Gliwickiej.

Zachęca się dzieci, młodzież i całe rodziny do dokonania aktu osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w Niedzielę Palmową w swoich domach - o godz. 15.00 przy krzyżu po wspólnym odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia; tekst aktu osobistego poświęcenia Sercu Jezusa i Maryi w załączniku do ogłoszeń.

 

·       Biskup Gliwicki prosi wszystkich diecezjan o włączenie się w zbiórkę funduszy na zakup respiratora. Treść prośby w załączniku do ogłoszeń.

 

 załącznik nr 1.


POŚWIĘCENIE POKARMÓW

 

 

K. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

K. Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, który przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna pojednał świat ze sobą i napełnił nas radością, niech będzie z wami wszystkimi.

L. I z duchem twoim.

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, w dniu zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów i zasiadłeś z nimi do stołu, a późnym wieczorem przyszedłeś do Apostołów, aby wraz z nimi spożyć posiłek.

Prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami podczas wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich i gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Pozwól nam wszystkim dojść do Twojej wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.załącznik nr 2 

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI DZIECI I MŁODZIEŻY 5.04.2020

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Ja, (imię i nazwisko) oraz moja rodzina ………………. (wymienić ich imiona)

pragniemy zawierzyć Ci nasze życie osobiste i życie naszej rodziny, parafii i diecezji.
Spoglądamy na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia i błagamy:

- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół,
- przywróć wiarę naszej rodzinie i wszystkim ochrzczonym
- odnów w nas pragnienie poznawania Ciebie

- bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

- wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,

- wspieraj pokornych i uciśnionych,

- uzdrawiaj chorych i grzeszników,

- podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

- i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, klęcząc pod Twoim krzyżem,
widzimy w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości i błagamy w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia:

- wspieraj, dzieci, młodzież, osoby starsze i najsłabszych,

- pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

- umacniaj małżeństwa i rodziny, wzbudź w nich żywą wiarę

i ducha przekazywania wartości swoim dzieciom,

- bądź światłem dla umierających,

- powitaj umarłych w swoim Królestwie,

- chroń nas od wszelkiego grzechu i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki, której oddaję Ci moje serce, członków mojej rodziny i serca wszystkich ludzi młodych, które od zawsze są Twoje, proszę dziś: przyjmij nasze zawierzenie. W świetle Twojego zmartwychwstania, poświęcamy się Twemu Przenajświętszym Sercu i oddajemy się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,

Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem

Jego miłości. Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij tych, którzy odchodzą,

dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają i odnów wszechświat i ludzkość całą. 

Amen.


Najświętsze Serce Jezusa- zmiłuj się nad nami
Niepokalane Serce Maryi- módl się za nami

Ojcze Nasz…
Pod Twoją obronę…załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

Gliwice, dn. 2 kwietnia 2020 roku

Czcigodni Księża,

Szanowne Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Diecezjanie!

Obecnie przeżywany czas pandemii jest momentem, kiedywiele środowisk jednoczy się wtrosce o zdrowie i życia człowieka. Najbliżej chorych są przedstawiciele służb medycznych: lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pracownicy szpitali i przychodni. Oni to, najczęściej z dala od splendoru świateł, diagnozują pacjentów, prowadzą ich leczenie inierzadko ratują życie. Ich obecność była od zawszenadziejądla chorych, którzy wcierpieniu szukali tak wsparcia Boga, jak i ludzkiej pomocy.Aby wykonywać swoją pracę, służba zdrowia potrzebuje również odpowiedniego sprzętu. Nachwilę obecną kluczowe znaczenie mają respiratory, które są niezbędne w leczeniu ludzi zpoważnymi zaburzeniami oddechowymi.Na terenie diecezji gliwickiejzostało już zakupione takie urządzenie jako dar Diecezji Gliwickiej dla Oddziału Pulmonologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznegonr 4 w Bytomiu.Ponieważ potrzeby są bardzo duże, chcielibyśmy wesprzeć kolejną placówkę medyczną szpital. Stąd zwracam się z apelem i prośbą do osób duchownych, konsekrowanych oraz świeckich tworzących Kościół Gliwickio włączenie się w dzieło zakupu kolejnego respiratora. Nasza pomoc uratuje komuś życie, a medykom umożliwi realizowanie ich powołania w tych bardzo trudnych warunkach. Środki potrzebne na zakup urządzenia można wpłacać na rachunek bankowy: Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice Bank Pekao SA I/O Gliwice nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479, koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu:RESPIRATOR.W imieniu swoim oraz pracowników i pacjentów szpitala bardzo dziękuję wszystkim, którzy odpowiedzą pozytywnie na ten apel. Wiara okazuje się prawdziwa wówczas, gdy staje się miłością nawet jeśli to miłość wobec anonimowych chorych. Proszę też nieustannie omodlitwę do Boga o ratunek dla nas i ustanie pandemii. O tej modlitwie Was zapewniam.Wasz Biskup+ Jan KopiecBiskup Gliwicki

Pozostałe ogłoszenia

Galeria

kościół - wnętrze
Plakat informujący o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Parafię WNMP w Bytomiu

Polecamy

News News News News News