Projekty unijne

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu informuje, iż jest w trakcie realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Prace renowacyjne przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu:

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie atrakcyjności zabytkowego obiektu kulturowego – Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bytomiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół zabytku. Ze względu na lokalizację obiektu, inwestycja wpłynie niewątpliwie na poprawę estetyki nie tylko samego kościoła ale też bytomskiego rynku.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.:
- konserwację portali;
- ciąg dalszy remontu elewacji polegający na obłożeniu jej kamiennym cokołem - zwieńczenie robót przy elewacji;
- remont nawierzchni wokół kościoła (wytyczenie powierzchni pieszej, przełożenie chodników, zagospodarowanie skwerów
zielonych).

Planowane efekty realizacji projektu:
- zatrzymanie negatywnego zjawiska dalszej degradacji obiektu i jego pełne wykorzystanie,
- pozytywny odbiór wizualny przestrzeni zagospodarowanej przez budynek, zarówno
przez jej bezpośrednich użytkowników (pracowników oraz uczestników Mszy Św., koncertów czy wystaw) jak i turystów,
- wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w Kościele parafialnym.

Wartość projektu:726 157,24 złotych
Dofinansowanie:689 849,35 złotych, w tym
wkład z Funduszy Europejskich:617 233,65 złotych,
wkład z Budżetu Państwa:72 615,70 złotych.

Plik do pobrania:

  1. Plakat informujący o dofinansowaniu

Galeria

Plakat informujący o dofinansowaniu projektu realizowanego przez Parafię WNMP w Bytomiu
kościół - wnętrze

Polecamy

News News News News News