Wspólnota Różańcowa

Jest formą tzw. „żywego różańca”, ma więc charakter modlitewny. Skupia czcicieli Najświętszej Maryi Panny, którzy codziennie łączą się duchowo w mo-dlitwie różańcowej odmawianej w domu, połączonej z indywidualnym rozważaniem jednej z tajemnic według ustalonego porządku.

W chwili obecnej istnieje Koło Różańcowe skupiające mężczyzn oraz Ró-ża Różańcowa utworzona przez kobiety. W każde ze świąt maryjnych wszyscy uczestniczą we Mszy Św. odprawianej w intencji żywych i zmarłych członków wspólnoty. Natomiast w każdą pierwszą sobotę miesiąca spotykają się na Mszy Św. wynagradzającej o godz. 7.00, po której odbywa się wymiana tajemnic różańcowych.

Galeria

Informacja o dofinansowaniu projektu pn. "Prace renowacyjne przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu".
Nasza świątynia i jej obejście po ostatnim remoncie.
kościół - wnętrze

Polecamy

News News News News News