Wspólnota Burego Misia

Wspólnotarozpoczęła swoją działalność w Bytomiu ponad 30 lat temu, z inicjatywy ks. zmartwychwstańców. Przez ostatnich 7 lat związana jest z naszą parafią. Skupia młodych ludzi, którzy w ramach wolontariatu sprawują opiekę nad osobami niepełnosprawnymi (zwłaszcza młodymi) z terenu miasta i całej okolicy. Organizują dla nich spotkania modlitewne i nabożeństwa w kościele, a także różnorodne spotkania o charakterze towarzyskim (np. majówki, bale karnawałowe, spotkania wspominkowe). Ponadto organizują swoim podopiecznym wyjazdy wakacyjne. By zdobyć konieczne dla swej działalności fundusze, organizują m.in. koncerty kolęd oraz kwesty.

Wszelkie działania członków Wspólnoty Burego Misia są przepojone modlitwą, uświęcone własną formacją duchową, okupione godnym podziwu wysiłkiem organizacyjnym i poświęceniem. Z wielką wdzięcznością działania te przyjmowane są przede wszystkim przez rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. Traktując swoją opiekę nad niepełnosprawnymi jako powinność serca, wolontariusze dają im nadzieję, życzliwą troskę i serdeczną pomoc. Jest to działalność podejmowana z wielką odpowiedzialnością, w duchu braterskiej miłości i chęci służenia dotkniętym chorobą i kalectwem.

Galeria

kościół - wnętrze
Informacja o dofinansowaniu projektu pn. "Prace renowacyjne przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu".
Nasza świątynia i jej obejście po ostatnim remoncie.

Polecamy

News News News News News