• Strona główna
 • >
 • Wiadomości
 • >
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w ramach projektu „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w ramach projektu „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu”

Data dodania: 2019-10-03

Wykonanie robót budowlano-konserwatorskich w ramach projektu „Prace remontowe przy kościele filialnym p.w. Ducha Św. w Bytomiu” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020Plik do pobrania:

 1. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Załącznik nr 1-formularz ofertowy - DS
 4. Załącznik nr 2-wykaz osób - DS
 5. Załącznik nr 3-wykaz robót - DS
 6. Załącznik nr 4-opis przedmiotu zamówienia - DS
 7. Załącznik nr 5-Link do załącznika nr 5 dokumentacja projektowa - DS
 8. Załącznik nr 6-wzór zobowiązania - DS
 9. Załącznik nr 7-Wzór gwarancji należytego wykonania umowy - DS
 10. Załącznik nr 8-Istotne postanowienia umowy IPU – DS

Galeria

Informacja o dofinansowaniu projektu pn. "Prace renowacyjne przy kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Bytomiu".
Nasza świątynia i jej obejście po ostatnim remoncie.
kościół - wnętrze

Polecamy

News News News News News